Contact

Wanneer u een ligplaats wilt in onze haven, of lid wilt worden van onze vereniging, dan kunt u contact opnemen met de havenmeester.

Havenmeester
D. Boonstra
Goslinghastraat 16
9074 CP Hallum
Telefoon: 06-504 726 04

e-mail: info@wetterfreonen.nl